برای دانلود بر روی سری مورد نظر کلیک کنید

برخی از پرکاربرد ترین IOS برای دانلود به صورت رایگان موجود می باشد .

برای خرید IOS های در خواستی خود با شماره های : ۶۶۴۵۳۲۰۲ و ۶۶۴۵۰۸۵۹ یا با Email : info@voipcisco.com

در تماس باشید و سفارش خود را اعلام کنید .

ap541n
ap801
c350
c1100
c1130
c1140
c1200
c1240
c1250
c1260
c1300
c1520
WCS
AIR-CT2500
AIR-CT5500
AIR-CT7500
AIR-CT8500
AIR-LOC2700
AIR-WLC2006
AIR-WLC2100
AIR-WLC4400
AIR-WLC-SRE-K9
SWLC3750K9
SWISMK9-6-0-188