۱۳۹۶/۰۴/۱۳
voip

مقاله فارسی VOIP

مقاله VOIP به زبان فارسی در این مقاله درباره ی می باشد و به سه قسمت : ۱ – چکیده ۲ – مقدمه ۳ – طرح […]
۱۳۹۴/۱۲/۰۳

آموزش مفاهیم شبکه

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند . هر شبکه کامپیوتری باید با […]